Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl và 0,05 mol CuSO4 bằng dòng điện một chiều có cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 2,352 lít và dung dịch X. Dung dịch X hòa tan tối đa 2,04 gam Al2O3. Giả sử hiệu suất 100%, các khí sinh ra không tan. Giá trị của t là:

A. 9408 B. 8685 C. 9650 D. 7720

user-avatar

nCuSO4 = 0,05

nAl2O3 = 0,02 —> Hòa tan Al2O3 là do NaOH

—> nNaOH = 0,04 và nNa2SO4 = 0,05

—> nNaCl = 0,14 —> nCl2 = 0,07

Đặt nH2 = a và nO2 = b

—> a + b + 0,07 = 0,105

Bảo toàn electron: 0,05.2 + 2a = 0,07.2 + 4b

—> a = 0,03 và b = 0,005

—> ne = 0,16 = It/F

—> t = 7720 giây

Cho mình hỏi nếu Al2O3 vừa tác dụng với NaOH vừa tác dụng với H2SO4 thì sao

Hòa tan 0,02 mol Al2O3 cần 0,06 mol H2SO4, nhưng ban đầu lại chỉ có 0,05 mol CuSO4 nên lượng axit tạo ra (nếu có) cũng không bao giờ đủ.

Vậy nên hòa tan Al2O3 là do OH-

Sao lại biết hòa tan Al2O3 là do NaOH vậy, nhỡ do H+ hay do CuSO4 chưa đp hết thì sao ????


Các câu hỏi liên quan