Cho tam giác ABC vuông tại A có AB<AC. Gọi D là trung điểm của các cạnh BC và AC. Trên tia đối của tia DE lấy F sao cho D là trung điểm EF

a) chứng minh tứ giác BFCE là hình bình hành

b) chứng minh tứ giác BFEA là hình chữ nhật

c) vẽ AH là đường cao tam giác ABC. Gọi M là trung điểm cạnh HC. Chứng minh FM vuông góc AM .

mọi người giúp em với ạ, em cảm ơn mọi người nhiều.

 

 

Các câu hỏi liên quan