Chi tiết đề thi

Đề Kiểm Tra

boss.dhsptn
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
15
27 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [30266] - [Loga.vn]

Tìm giới hạn $\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{2x-3}{1-3x}$ :

Câu 2 [44465] - [Loga.vn]

Kết quả của giới hạn $\underset{x\to 2}{\mathop{\lim }}\,\frac{{{x}^{2}}-4}{x-2}$ bằng:

Câu 3 [27177] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số    liên tục tại $x=0.$ 

Câu 4 [34713] - [Loga.vn]

Tính $I=\underset{x\to 1}{\mathop{\lim }}\,\frac{2x-\sqrt{x+3}}{{{x}^{2}}-1}$ ?

Câu 5 [31446] - [Loga.vn]

Tính giới hạn \[\underset{x\to {{1}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,\frac{2x+1}{x-1}.\]

Câu 6 [67] - [Loga.vn]

Giới hạn \[\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{x-\sqrt{{{x}^{2}}+x}}{x+1}\] bằng

Câu 7 [710] - [Loga.vn]

Tính $I=\lim \frac{2n-3}{2{{n}^{2}}+3n+1}.$ 

Câu 8 [35790] - [Loga.vn]

Tìm $\underset{x\to 1}{\mathop{\lim }}\,\frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$ .

Câu 9 [34725] - [Loga.vn]

Cho hàm số    liên tục tại \[x=2.\,\] Tính \[I=a+b?\]

Câu 10 [24041] - [Loga.vn]

Tìm giới hạn \[\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\frac{{{\left( 1+2x \right)}^{2}}-1}{x}.\]

Câu 11 [458] - [Loga.vn]

Tính giới hạn $L=\underset{x\to 3}{\mathop{\lim }}\,\frac{x-3}{x+3}$ .

Câu 12 [793] - [Loga.vn]

Cho giới hạn $I=\lim \frac{\sqrt{4{{n}^{2}}+5}+n}{4n-\sqrt{{{n}^{2}}+1}}.$ Khi đó, giá trị của I là: 

Câu 13 [1847] - [Loga.vn]

Giá trị của $\lim \frac{2-n}{n+1}$ bằng:

Câu 14 [31068] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số liên tục trên R.

Câu 15 [27345] - [Loga.vn]


Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook