Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên ĐHSP - Hà Nội - Lần 2 - có lời giải ch tiết

ctvloga160
0 lượt thi
Vật Lý
Khó
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [34529] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm về sự giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B đồng pha, có tần số 10Hz và cùng biên độ. Khoảng cách AB bằng 19cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 20cm/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Xét một elip (E) trên mặt chất lỏng nhận A, B là hai tiêu điểm. Gọi M là một trong hai giao điểm của elip (E) và trung trực của AB. Trên elip (E), số điểm dao động với biên độ cực đại và ngược pha với M bằng:

Câu 2 [34528] - [Loga.vn]

Cho hai con lắc lò xo nằm ngang \[\left( {{k}_{1}},\text{ }{{m}_{1}} \right)\text{ } và \text{ }\left( {{k}_{2}},\text{ }{{m}_{2}} \right)\] như hình vẽ, trong đó có \[{{k}_{1}} và \text{ }{{k}_{2}}\] là độ cứng của hai lò xo thoả mãn \[{{k}_{2}}=\text{ }9{{k}_{1}},\text{ }{{m}_{1}} và \text{ }{{m}_{2}}\] là khối lượng của hai vật nhỏ thoả mãn \[{{m}_{2}}=\text{ }4{{m}_{1}}\] . Vị trí cân bằng \[{{O}_{1}},\text{ }{{O}_{2}}\] của hai vật cùng nằm trên đường thẳng đứng đi qua O. Thời điểm ban đầu (t = 0), giữ lò xo k1 dãn một đoạn A, lò xo \[{{k}_{2}}\] nén một đoạn A rồi thả nhẹ để hai vật dao động điều hoà. Biết chu kì dao động của con lắc lò xo \[\left( {{k}_{1}},\text{ }{{m}_{1}} \right)\] là 0,25s. Bỏ qua mọi ma sát. Kể từ lúc t = 0, thời điểm hai vật có cùng li độ lần thứ 2018 là

Câu 3 [34527] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc gồm ánh sáng đỏ có bước sóng 684nm và ánh sáng lam có bước sóng 456nm. Trong khoảng giữa hai vân sáng có màu cùng màu với vân sáng trung tâm, nếu đếm được 6 vân sáng màu lam thì số vân sáng màu đỏ là

Câu 4 [34526] - [Loga.vn]

Trên đoạn mạch không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N, B. Giữa A và M chỉ có điện trở thuần. Giữa M và N chỉ có cuộn dây. Giữa N và B chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áo xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng U. Khi đó công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AM bằng công suất tiêu thụ trên đoạn mạch MN. Sự phụ thuộc của hiệu điện thế tức thời hai đầu AN và MB theo thời gian được cho như trên đồ thị. Giá trị của U xấp xỉ bằng:

 

 

 

Câu 5 [34525] - [Loga.vn]

Một tấm nhựa trong suốt hai mặt bên song song với nhau và có bề dày 10cm. Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp tới mặt trên của tấm này với góc tới \[i\text{ }=\text{ }{{60}^{0}}\] . Chiết suất của chất làm tấm nhựa đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là \[{{n}_{}}=\text{ }1,42\text{ } và \text{ }{{n}_{t}}=\text{ }1,44\] . Bề rộng dải quang phổ liên tục khi chùm sáng ló ra khỏi tấm nhựa là

Câu 6 [34524] - [Loga.vn]

Một nguồn âm coi là nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại M lúc đầu là 50dB. Nếu tăng công suất của nguồn âm lên 30% thì mức cường độ âm tại M bằng

Câu 7 [34523] - [Loga.vn]

Sóng cơ lan truyền qua điểm M rồi đến điểm N cùng nằm trên một phương truyền sóng. Bước sóng bằng 40cm. Khoảng cách MN bằng 90cm. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Tại một thời điểm nào đó phần tử vật chất tại M đang có li độ 2cm thì phần tử vật chất tại N có tốc độ 125,6cm/s. Sóng có tần số bằng

Câu 8 [34522] - [Loga.vn]

Có hai tụ điện \[{{C}_{1}},\text{ }{{C}_{2}}\] và hai cuộn cảm thuần \[{{L}_{1}},\text{ }{{L}_{2}}\] . Biết \[{{C}_{1}}=\text{ }{{C}_{2}}=\text{ }0,2\mu H\] . Ban đầu tích điện cho tụ C1 đến hiệu điện thế 8V và tụ C2 đến hiệu điện thế 16V rồi cùng một lúc mắc \[{{C}_{1}}\] với \[{{L}_{1}}\] , \[{{C}_{2}}\] với \[{{L}_{2}}\] để tạo thành mạch dao động lí tưởng \[{{L}_{1}}{{C}_{1}}va\text{ }{{L}_{2}}{{C}_{2}}\] . Lấy \[{{\pi }^{2}}=\text{ }10\] . Thời gian ngắn nhất kể từ khi hai mạch bắt đầu dao động đến khi hiệu điện thế trên hai tụ \[{{C}_{1}}va\text{ }{{C}_{2}}\] chênh lệch nhau 4V là

Câu 9 [34521] - [Loga.vn]

Hai điểm sáng cùng dao động điều hoà trên trục Ox nằm ngang với phương trình dao động lần lượt \[{{x}_{1}}=4\cos \left( 5\pi t \right)cm;{{x}_{2}}=4\sqrt{3}\cos \left( 5\pi t+\frac{\pi }{6} \right)cm\]. Kể từ thời điểm ban đầu, tại thời điểm lần đầu tiên hai điểm sáng cách xa nhau nhất, tỉ số vận tốc của điểm sáng thứ nhất so với chất điểm thứ 2 là:

Câu 10 [34520] - [Loga.vn]

Cho mạch điện gồm tụ điện C, điện trở R và hộp kín X mắc nối tiếp như hình vẽ. Hộp kín X là một trong ba phần tử: điện trở thuần, tụ điện, cuộn dây. Khi đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 130V thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu AM và MB lần lượt là 50V và 120V. Hộp kín X là

 

Câu 11 [34519] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên là 20 cm gắn vào một vật nặng có khối lượng m = 200g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}\] .Khi lò xo có chiều dài 18 cm thì vận tốc của vật bằng 0 và lực đàn hồi của lò xo có độ lớn 2N. Năng lượng dao động của vật là

Câu 12 [34518] - [Loga.vn]

Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở không đáng kể,được mắc với mạch ngoài là một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Khi tốc độ quay của lần lượt 360 vòng/ phút và 800 vòng /phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là như nhau . Khi tốc độ quay là \[{{n}_{0}}\] ­ thì cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại . \[{{n}_{0}}\] có giá trị gần với giá trị nào sau đây ?

Câu 13 [34517] - [Loga.vn]

Một dây đàn hồi AB dài 100cm, đầu A gắn vào một nhánh âm thoa, đầu B cố định. Khi âm thoa dao động với tần số 40Hz thì trên dây xuất hiện sóng dừng với 4 bó sóng. Coi đầu gắn với âm thoa là một nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng:

Câu 14 [34516] - [Loga.vn]

Để đo công suất tiêu thụ trên điện trở được mắc trên một mạch RLC nối tiếp (chưa lắp sẵn), người ta dùng 1 điện trở; 1 tụ điện; 1 cuộn dây; 1 bảng mạch; 1 nguồn điện xoay chiều; 1 ampe kế xoay chiều; 1 vôn kế xoay chiều; dây nối rồi thực hiện các bước sau

(a) nối nguồn điện với bảng mạch

(b) lắp điện trở, cuộn dây, tụ điện mắc nối tiếp trên bảng mạch

(c) bật công tắc nguồn

(d) mắc ampe kế xoay chiều nối tiếp với đoạn mạch

(e) mắc vôn kế xoay chiều song song với điện trở

(f) đọc giá trị trên vôn kế và ampe kế

(g) tính công suất tiêu thụ

Sắp xếp theo thứ tự đúng các bước trên

Câu 15 [34515] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng. Trong mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ thì điện trường giữa hai bản tụ điện và từ trường trong lòng ống dây

Câu 16 [34514] - [Loga.vn]

Cho nguồn laze phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45µm với công suất 1,2W. Trong mỗi giây, số photon do chùm sáng phát ra là

Câu 17 [34513] - [Loga.vn]

Đặt một điện áp xoay chiều có tần số 50Hz vào mạch điện gồm điện trở R = 100Ω và tụ điện mắc nối tiếp. Độ lệch pha giữa hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch là π/4. Điện dung của tụ có giá trị bằng

Câu 18 [34512] - [Loga.vn]

Tia sáng đơn sắc chiếu từ không khí vào chất lỏng trong suốt với góc tới bằng \[{{60}^{0}}\]  thì góc khúc xạ bằng \[{{30}^{0}}\] . Để xảy ra phản xạ toàn phần khi tia sáng chiếu từ chất lỏng ra không khí thì góc tới i có giá trị thoả mãn

Câu 19 [34510] - [Loga.vn]

Cho một con lắc dao động tắt dần chậm trong môi trường có ma sát. Nếu sau mỗi chu kì cơ năng của con lắc giảm 5% thì sau 10 chu kì biên độ của nó giảm xấp xỉ

Câu 20 [34509] - [Loga.vn]

Cho một tụ điện có ghi 220V – 20nF. Nạp điện cho tụ bằng nguồn điện không đổi có hiệu điện thế 150V thì điện tích trên tụ là Q. Hỏi Q chiếm bao nhiêu phần trăm điện tích cực đại mà tụ có thể tích được?

Câu 21 [34506] - [Loga.vn]

Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng trong suốt có chiết suất là n = 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có

Câu 22 [34505] - [Loga.vn]

Từ thông qua một khung dây giảm đều từ 1,2Wb xuống còn 0,6Wb trong khoảng thời gian 1 phút. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn là

Câu 23 [34504] - [Loga.vn]

Công thoát electron của một kim loại là \[A\text{ }=\text{ }7,{{64.10}^{-19}}J\] . Giới hạn quang điện của kim loại này có giá trị là

Câu 24 [34503] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u={{U}_{0}}c\text{os}\left( 100\pi t+\frac{\pi }{10} \right)V\] vào hai đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm \[L=\frac{0,7}{\pi }H\]. Cảm kháng của cuộn dây bằng

Câu 25 [34502] - [Loga.vn]

Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng. Bỏ qua mọi hao phí. Nếu điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

Câu 26 [34501] - [Loga.vn]

Cho một mạch điện có điện trở thuần không đổi. Khi dòng điện trong mạch là 2A thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 100W. Khi dòng điện trong mạch là 1A thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu 27 [34498] - [Loga.vn]

Một nguồn sóng O có phương trình dao động \[{{u}_{O}}=\text{ }acsos20\pi t\left( \text{ }cm \right)\] trong đó t tính bằng giây. Biết tốc độ truyền sóng là 100 cm/s. Coi biên độ không đổi trong quá trình truyền sóng. Phương trình dao động của điểm M nằm trên một phương truyền sóng và cách O một khoảng 2,5 cm có dạng

Câu 28 [34496] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hòa theo phương trình \[s=2\cos \left( \pi t+\frac{\pi }{3} \right)\] cm.Tần số dao động của con lắc đơn này là

Câu 29 [34495] - [Loga.vn]

Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây

Câu 30 [34493] - [Loga.vn]

Công thức tính tổng trở của đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây có cảm kháng \[{{Z}_{L}}\] và tụ điện có dung kháng \[{{Z}_{C}}\] mắc nối tiếp là

Câu 31 [34491] - [Loga.vn]

Điều kiện nào sau đây là điều kiện của sự cộng hưởng cơ ?

Câu 32 [34489] - [Loga.vn]

Khi nguyên tử ở trạng thái dừng có mức năng lượng \[\left( {{E}_{n}} \right)\] sang trạng thái dừng có mức năng lượng \[\left( {{E}_{m}} \right)\] thì

Câu 33 [34487] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ khối lượng m, treo ở đầu một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể,dài l.Con lắc đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g.Nếu chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng thì thế năng của con lắc đơn ở li độ góc α là

Câu 34 [34485] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của

Câu 35 [34484] - [Loga.vn]

Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng

Câu 36 [34481] - [Loga.vn]

Trong mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch

Câu 37 [34479] - [Loga.vn]

Sóng điện từ là

Câu 38 [34478] - [Loga.vn]

Xét sự giao thoa sóng của hai sóng trên mặt nước có bước sóng λ phát ra từ hai nguồn kết hợp đồng pha. Những điểm trong vùng giao thoa có biên độ cực tiểu khi hiệu đường đi của hai sóng sóng từ hai nguồn có giá trị bằng

Câu 39 [34476] - [Loga.vn]

Trong không khí, để tính cảm ứng từ B của từ trường do dòng điện I chạy trong dây dẫn thẳng dài gây ra tại một điểm cách dây dẫn một khoảng r, ta dùng công thức nào sau đây

Câu 40 [34474] - [Loga.vn]

Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ có tia ló

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook