Chi tiết đề thi

Đề thi học kì 2 môn sinh học lớp 6 Trường TH & THCS Lâm Xuyên

ctvloga14
4 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(1)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [58449] - [Loga.vn]

Cây dương xỉ non được phát triển từ bộ phận nào dưới đây?

Câu 2 [58448] - [Loga.vn]

Cơ quan sinh sản của thông là:

Câu 3 [58447] - [Loga.vn]

Có thể tìm thấy túi bào tử và bào tử ở bộ phận nào của cây dương xỉ?

Câu 4 [58446] - [Loga.vn]

Khi hạt nẩy mầm thì phôi lấy thức ăn ở đâu?

Câu 5 [58445] - [Loga.vn]

Rêu có vai trò:

Câu 6 [58444] - [Loga.vn]

Bộ phận của hoa phát triển thành là?

Câu 7 [58443] - [Loga.vn]

Sau khi thụ tinh, bộ phận nào của hoa sẽ tạo thành quả?

Câu 8 [58442] - [Loga.vn]

Hạt gồm các bộ phận nào sau đây:

Câu 9 [58441] - [Loga.vn]

Quả mọng là loại quả có đặc điểm:

Câu 10 [58440] - [Loga.vn]

Trong các nhóm quả sau nhóm nào toàn quả khô nẻ?

Câu 11 [58439] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của cây thông:

Câu 12 [58398] - [Loga.vn]

Cây nào sau đây có hại cho sức khỏe con người?

Câu 13 [58397] - [Loga.vn]

Hình thức sống chung của Tảo và Nấm trong địa y được gọi là:

Câu 14 [58396] - [Loga.vn]

Vi khuẩn nào sống nhờ trên cơ thể sống khác.

Câu 15 [58395] - [Loga.vn]

Quả thịt có đặc điểm:

Câu 16 [58394] - [Loga.vn]

Nhóm quả gồm toàn quả khô là:

Câu 17 [58393] - [Loga.vn]

Sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái được gọi là:

Câu 18 [58392] - [Loga.vn]

Nhóm cây gồm toàn cây một lá mầm là:

Câu 19 [58391] - [Loga.vn]

Nhóm cây gồm toàn cây hai lá mầm là:

Câu 20 [58390] - [Loga.vn]

Cây trồng có nguồn gốc từ:

Câu 21 [58389] - [Loga.vn]

Các bộ phận của hạt gồm có:

Câu 22 [58388] - [Loga.vn]

Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành?

Câu 23 [58387] - [Loga.vn]

Nhóm thực vật đầu tiên sống trên cạn, có rễ giả, chưa có hoa, sinh sản bằng bào tử?

Câu 24 [58386] - [Loga.vn]

Thực vật hạt kín tiến hóa hơn cả vì:

Câu 25 [58385] - [Loga.vn]

Vai trò của các chất hữu cơ do thực vật chế tạo:

Câu 26 [58384] - [Loga.vn]

Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là đặc trưng nhất đối với cây Hạt trần?

Câu 27 [58383] - [Loga.vn]

Chất dinh dưỡng của hạt nằm ở đâu :

Câu 28 [58382] - [Loga.vn]

Phôi gồm những bộ phận nào :

Câu 29 [58381] - [Loga.vn]

Muốn tiêu diệt cỏ dại hại cây trồng ta phải làm thế nào?

Câu 30 [58380] - [Loga.vn]

Bộ phận nào là quan trọng nhất của hoa?

Câu 31 [58379] - [Loga.vn]

Thế nào là hoa đơn tính

Câu 32 [58378] - [Loga.vn]

Có những cách phát tán quả và hạt nào :

Câu 33 [58377] - [Loga.vn]

Hạt gồm những bộ phận :

Câu 34 [58376] - [Loga.vn]

Có thể chia các loại quả thành

Câu 35 [58375] - [Loga.vn]

Các loại quả thuộc quả khô :

Câu 36 [58374] - [Loga.vn]

Lá có gân song song là :

Câu 37 [58373] - [Loga.vn]

Phiến lá câu tạo gồm :

Câu 38 [58372] - [Loga.vn]

Miền hút của rễ gồm những phần chính là :

Câu 39 [58371] - [Loga.vn]

Trong các miền sau đây, miền nào có khả năng dẫn truyền :

Câu 40 [58370] - [Loga.vn]

Tế bào lông hút khác với tế bào thực vật là:

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

1

100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

quá hay

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook