Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra sinh học lớp 6 Trường THCS Lý Tự Trọng

ctvloga14
2 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [58585] - [Loga.vn]

Giâm cành là:

Câu 2 [58584] - [Loga.vn]

Trong quá trình chế tạo tinh bột, lá nhả khí gì ra môi trường ngoài ?

Câu 3 [58583] - [Loga.vn]

Nhóm nào sau đây gồm toàn cây có hoa:

Câu 4 [58582] - [Loga.vn]

Lá biến thành cơ quan bắt mồi gặp ở các cây:

Câu 5 [58581] - [Loga.vn]

Trong các lá sau đây, nhóm những lá nào có gân song song :

Câu 6 [58580] - [Loga.vn]

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây nào gồm toàn cây có rễ cọc:

Câu 7 [58579] - [Loga.vn]

Hơi nước thoát ra khỏi lá qua bộ phận nào ?

Câu 8 [58578] - [Loga.vn]

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm nào gồm toàn cây 1 năm:

Câu 9 [58577] - [Loga.vn]

Tuỳ theo cách mọc của thân mà chia thân làm 3 loại:

Câu 10 [58576] - [Loga.vn]

Thân dài ra do:

Câu 11 [58575] - [Loga.vn]

Khi có ánh sáng, lá cây chế tạo được :

Câu 12 [58574] - [Loga.vn]

Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển từ lá về thân, rễ nhờ :

Câu 13 [58573] - [Loga.vn]

Các miền của rễ:

Câu 14 [58572] - [Loga.vn]

Các tế bào ở mô nào có khả năng phân chia:

Câu 15 [58571] - [Loga.vn]

Để nhận biết thực vật có hoa dựa vào đặc điểm:

Câu 16 [58570] - [Loga.vn]

Trên Trái đất, thực vật sống ở:

Câu 17 [58569] - [Loga.vn]

Gân lá song song có ở lá:

Câu 18 [58568] - [Loga.vn]

Cành mang lá trên cây được phát triển từ:

Câu 19 [58567] - [Loga.vn]

Nguyên liệu chủ yếu lá sử dụng để chế tạo tinh bột:

Câu 20 [58566] - [Loga.vn]

Không nên bấm ngọn đối với:

Câu 21 [58565] - [Loga.vn]

Chất khí thải ra trong quá trình hô hấp của cây là:

Câu 22 [58564] - [Loga.vn]

Tuỳ theo cách mọc của thân mà chia thân làm 3 loại:

Câu 23 [58563] - [Loga.vn]

Ba loại muối khoáng hoà tan cần thiết cho cây là

Câu 24 [58562] - [Loga.vn]

Hơi nước thoát ra khỏi lá qua bộ phận nào:

Câu 25 [58561] - [Loga.vn]

Nước và muối khoáng vận chuyển lên thân nhờ:

Câu 26 [58560] - [Loga.vn]

Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu là:

Câu 27 [58559] - [Loga.vn]

Mô phân sinh ngọn có ở:

Câu 28 [58558] - [Loga.vn]

Để nhận biết thực vật có hoa dựa vào đặc điểm:

Câu 29 [58557] - [Loga.vn]

Bộ phận bảo vệ của hoa là:

Câu 30 [58556] - [Loga.vn]

Chất dự trữ của hạt thường nằm ở đâu:

Câu 31 [58555] - [Loga.vn]

Hoa tự thụ phấn có đặc điểm:

Câu 32 [58554] - [Loga.vn]

Đặc điểm đặc trưng của cây hạt kín là:

Câu 33 [58553] - [Loga.vn]

Nhóm gồm toàn những cây hai lá mầm là:

Câu 34 [58552] - [Loga.vn]

Đặc điểm đặc trưng của quyết là:

Câu 35 [58551] - [Loga.vn]

Quả và hạt phát tán nhờ gió thường có đặc điểm :

Câu 36 [58550] - [Loga.vn]

Giao phấn là hiện tượng

Câu 37 [58589] - [Loga.vn]

Rễ cọc khác với rễ chùm ở đặc điểm nào ?

Câu 38 [58588] - [Loga.vn]

Mặt trên của lá thường có màu xanh lục, thẫm hơn mặt dưới của lá vì:

Câu 39 [58587] - [Loga.vn]

Chức năng của rễ thở là:

Câu 40 [58586] - [Loga.vn]

Nhân tế bào có chức năng là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook