Chi tiết đề thi

vật lý chương 1

681386925619186
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [36349] - [Loga.vn]

Tại nơi có gia tốc trọng trường là \[9,8\text{ }m/{{s}^{2}},\] một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc \[{{6}^{0}}.\] Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc dao động là 90 g và chiều dài dây treo là 1 m. Năng lượng dao động của vật là

Câu 2 [47522] - [Loga.vn]

Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ bằng trung bình cộng của hai biên độ thành phần và độ lệch pha so với dao động thành phần thứ nhất là 90°. Độ lệch hai của hai dao động thành phần là

Câu 3 [45504] - [Loga.vn]

Trong mạch dao động LC lí tưởng, gọi i, I0 là cường độ dòng điện tức thời và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây; u, U0 là điện áp tức thời và điện áp cực đại giữa hai bản tụ. Đặt \[\alpha =i/{{I}_{0}};\,\beta =u/{{U}_{0}}.\] Tại cùng một thời điểm tổng \[\alpha +\beta \] có giá trị lớn nhất bằng

Câu 4 [29573] - [Loga.vn]

Hai dao động cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là Α và $\text{A}\sqrt{\text{3}}$. Biên độ dao động tổng hợp bằng 2A khi độ lệch pha của hai dao động bằng

Câu 5 [44161] - [Loga.vn]

Người ta làm thí nghiệm với một con lắc lò xo treo thẳng đứng: Lần 1, cung cấp cho vật vận tốc $v_0$ khi vật ở vị trí cân bằng thì vật dao động điều hòa với biên độ $A_1$; lần 2, đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng $x_0$ rồi buông nhẹ thì vật dao động điều hòa với biên độ $A_2$; lần 3, đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng $x_0$ rồi cung cấp cho vật vận tốc $v_0$ thì vật dao động điều hòa với biên độ

Câu 6 [38327] - [Loga.vn]

Tại nơi có gia tốc trọng trường \[9,8\text{ }m/{{s}^{2}},\] một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc \[{{7}^{0}}\]. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là 95 g và chiều dài dây treo là 1,5 m. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, cơ năng của con lắc có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 7 [36348] - [Loga.vn]

Con lắc đơn được treo trong thang máy. Gọi T là chu kì dao động của con lắc khi thang máy đứng yên. T’ là chu kì dao động của con lắc khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc 0,1g. Tỉ số \[\frac{{{T}'}}{T}\] bằng

Câu 8 [47188] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ và pha ban đầu lần lượt là $A_1$, φ1 và $A_2$, φ2. Dao động tổng hợp của hai dao động này có pha ban đầu φ được tính theo công thức:

Câu 9 [36322] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ một đầu gắn cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng m = 100 g dao động điều hòa với biên độ A = 5 cm. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì có một vật khác khối lượng m’ = 25 g rơi thẳng đứng xuống và dính chặt vào nó. Biên độ dao động của con lắc sau đó là.

Câu 10 [39388] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = A cos(0,5πt – 0,25π). Trong chu kỳ đầu tiên véctơ vận tốc và vectơ gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian

Câu 11 [42249] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích q = 5μC được coi là điện tích điểm. Ban đầu con lắc dao động dưới tác dụng chỉ của trọng trường. Khi con lắc có vận tốc bằng 0, tác dụng điện trường đều mà véc tơ cường độ điện trường có độ lớn 1$0^4$ V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10m/$s^2$. Cơ năng của con lắc sau khi tác dụng điện trường thay đổi như thế nào?

Câu 12 [11527] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương trình \[x=A\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{3} \right)\]. Biết quãng đường vật đi được trong thời gian 1 s là 2A và trong \[\frac{2}{3}\,s\] là 9 cm kể từ lúc bắt đầu dao động. Giá trị của A và ω là :

Câu 13 [37974] - [Loga.vn]

Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp là 1 m và có 10 ngọn sóng đi qua trước mặt trong 9 s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:

Câu 14 [43711] - [Loga.vn]

Lần lượt tiến hành thí nghiệm với một con lắc lò xo treo thẳng đứng:

Lần 1: Cung cấp cho vật nặng vận tốc $v_0$ từ vị rí cân bằng thì vận tốc dao động điều hòa với biên độ 3 cm.

Lần 2 : Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng một đoạn $x_0$ rồi buông nhẹ. Lần này vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm.

Lần 3 : Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng một đoạn $x_0$ rồi cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 thì vật dao động điều hòa với biên độ bằng

Câu 15 [40820] - [Loga.vn]

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình \[{{x}_{1}}=3\cos \left( 10\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,cm\] và \[{{x}_{2}}=7\cos \left( 10\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,cm\].  Biên độ dao động tổng hợp là

Câu 16 [32823] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acosωt. Cứ sau những khoảng thời gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy \[{{\pi }^{2}}=\text{ }10\] . Lò xo của con lắc có độ cứng bằng

Câu 17 [36364] - [Loga.vn]

Một lò xo độ cứng k = 50 N/m, một đầu cố định, đầu còn lại có treo vật nặng khối lượng m = 100 g. Điểm treo lò xo chịu được lực tối đa không quá 4 N. Lấy \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}.\] Để hệ thống không bị rơi thì vật nặng dao động theo phương thẳng đứng với biên độ không quá

Câu 18 [35309] - [Loga.vn]

Có hai con lắc lò xo giống hệt nhau, dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo hai đường thẳng song song với trục Ox, vị trí cân bằng của hai vật cùng tọa độ 0. Biên độ con lắc 1 là \[{{A}_{1}}=\text{ }3\text{ }cm,\] của con lắc 2 là \[{{A}_{2}}=\text{ }6\text{ }cm.\] Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật theo phương Ox là \[3\sqrt{3}cm\]. Khi động năng của con lắc 1 đạt cực đại bằng W thì động năng của con lắc 2 là

Câu 19 [45953] - [Loga.vn]

Những điều nào không cần thực hiện khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số?

Câu 20 [38186] - [Loga.vn]

Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự biến thiên của li độ theo thời gian của một dao động điều hòa. Vận tốc của dao động tại thời điểm t=0 là

 

Câu 21 [41709] - [Loga.vn]

Tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 \[m/{{s}^{2}}~,\] một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc \[{{6}^{o}}.\] Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc dao động là 90 g và chiều dài dây treo là 1 m. Năng lượng dao động của vật là

Câu 22 [36204] - [Loga.vn]

 Một con lắc đơn dài l = 120 cm. Người ta thay đổi độ dài của nó sao cho chu kì dao động mới chỉ bằng 90% chu kì dao động ban đầu. Tính độ dài mới l’?

Câu 23 [30493] - [Loga.vn]

Một chiếc xe máy chạy trên đường lát gạch, cứ cách khoảng 5m thì có một cái rãnh nhỏ. Khi xe chạy thẳng đều với vận tốc 20 m/s thì xe bị xóc mạnh nhất. Tần số riêng của xe là:

Câu 24 [37822] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc \[{{\alpha }_{o}}\] tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực căng dây nhỏ nhất. Giá trị của \[{{\alpha }_{o}}\] là

Câu 25 [38436] - [Loga.vn]

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là $A_1$ = 6 cm và $A_2$ = 12 cm. Biên độ dao động tổng hợp A của vật không thể có giá trị nào sau đây ?

Câu 26 [40775] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(10t – 0,25π) cm. Biên độ dao động của vật là

Câu 27 [30288] - [Loga.vn]

Đồ thị sau đây biểu diễn mối quan hệ giữa động năng \[{{E}_{D}}\] của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo thế năng \[{{E}_{T}}\]của nó. Cho biết khối lượng của vật nặng bằng 500 g và vật dao động giữa hai vị trí cách nhau 10 cm. Tần số góc của con lắc bằng:

Câu 28 [57132] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng 40 N/m và vật nặng khối lượng 400 g. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Sau khi thả vật $\frac{7\pi }{30}$s thì đột ngột giữ cố định điểm chính giữa của lò xo. Biên độ dao động của vật sau khi giữ lò xo là

Câu 29 [37988] - [Loga.vn]

Con lắc đơn có chiều dài l = 1 m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 với biên độ góc α0 = 90. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Tốc độ của vật tại vị trí mà ở đó động năng bằng thế năng là

Câu 30 [39342] - [Loga.vn]

Hai con lắc lò xo có khối lượng là $m_1$,$m_2$ cùng có độ cứng k, chu kỳ dao động điều hòa lần lượt là $T_1$ = 0,5 s và $T_2$ = 1 s. Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc lò xo có khối lượng m = $m_1$ + $m_2$, lò xo có độ cứng k là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook