Chi tiết đề thi

kiểm tra lý 11 cuối kì 2

Tragiang9202
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48478] - [Loga.vn]

Một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn nhỏ nhất khi

Câu 2 [48556] - [Loga.vn]

Lực Lo - ren - xơ là.

Câu 3 [23876] - [Loga.vn]

Dùng một sợi dây đồng đường kính 0,5 mm được phủ lớp cách điện mỏng quấn sát nhauquanh một hình trụ để tạo thành một ống dây. Cho dòng điện không đổi có cường độ 0,1 A chạy quaống dây thì cảm ứng từ bên trong lòng ống dây là?26,1.10-5

Câu 4 [41932] - [Loga.vn]

Một ion bay theo quỹ đạo tròn, bán kính R trong mặt phẳng vuông góc với các đường sức của một từ trường đều. Khi tốc độ tăng gấp đôi thì bán kính quỹ đạo là

Câu 5 [38496] - [Loga.vn]

Độ từ thiên D là

Câu 6 [3869] - [Loga.vn]

Một êlectron bay vào một từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10-2 T, với vận tốc v = 108 m/s theo phương vuông góc với đường cảm ứng từ. Bán kính quỹ đạo của êlectron trong từ trường là

Câu 7 [29687] - [Loga.vn]

Khi đặt nam châm lại gần máy thu hình đang hoạt động thì hình ảnh trên màn hình sẽ bị nhiễu loạn. Nguyên nhân chính là do chùm tia electron đang rọi vào màn hình bị ảnh hưởng bởi tác dụng của lực:

Câu 8 [48709] - [Loga.vn]

Góc lệch giữa kinh tuyến từ và kinh tuyến địa lí của Trái Đất gọi là

Câu 9 [48611] - [Loga.vn]

Một hình chữ nhật có diện tích 12 c$m^2$ đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.1$0^{-4}$T, véc tơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 3$0^0$. Tính từ thông qua hình chữ nhật đó: 

Câu 10 [48637] - [Loga.vn]

Môt khung dây hình chữ nhật ABCD gồm 20 vòng dây, AB = 5cm; AD = 4cm. Khung được đặt trong từ trường đều, đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung. Quay khung dây 6$0^0$ quanh cạnh AB, tìm độ biến thiên của từ thông qua khung biết B = 3.1$0^{-3}$T.

Câu 11 [29682] - [Loga.vn]

Một khung dây hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, được đặt vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10-3 T. Từ thông gửi qua khung dây là 10-4 Wb. Chiều rộng của khung dây nói trên là:

Câu 12 [47958] - [Loga.vn]

Độ lớn suất điện động cảm ứng được xác định theo công thức nào sau đây?

Câu 13 [48625] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây không đúng về lớp tiếp xúc p – n?

Câu 14 [47193] - [Loga.vn]

Đơn vị của từ thông là:

Câu 15 [48608] - [Loga.vn]

Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một ống dây kín là do sự thay đổi:

Câu 16 [40012] - [Loga.vn]

Một mạch dao động LC lý tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi \[{{U}_{0}},\text{ }{{I}_{0}}~\] lần lượt là điện áp cực đại giữa hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì

Câu 17 [41457] - [Loga.vn]

Hai dòng điện cường độ $I_1$ = 6 A, $I_2$ = 9 A chạy trong hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn có chiều ngược nhau, được đặt trong chân không cách nhau một khoảng a = 10 cm. Cảm ứng từ tại điểm M cách $I_1$ 6 cm và cách $I_2$ 4 cm có độ lớn bằng

Câu 18 [45486] - [Loga.vn]

Một sợi dây dẫn điện từ có chiều dài s  dùng dây này để cuốn thành ống dây, có chiều dài  l  và đường kính $d_0$,  các vòng dây cuốn sát với nhau (không chồng lên nhau), Cho dòng điện I chạy qua ống dây. Cảm ứng từ bên trong lòng ống dây được tính bởi công thức

Câu 19 [29683] - [Loga.vn]

Một khung dây dẫn hình tròn, bán kính R m đặt trong chân không. Dòng điện chạy trong khung có cường độ I A. Cảm ứng từ tại tâm O của khung dây được tính theo công thức nào dưới đây?

Câu 20 [48607] - [Loga.vn]

Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1H, trong đó có dòng điện biến thiên đều 200A/s thì suất điện động tự cảm xuất hiện có giá trị:  

Câu 21 [48917] - [Loga.vn]

Một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác đều. Góc lệch cực tiểu của lăng kính là 6$0^0$. Góc tới của tia sáng là:

Câu 22 [48703] - [Loga.vn]

Cho chiết suất của nước n = 4/3. Một người nhìn một hòn sỏi nhỏ S nằm ở đáy một bể nước sâu 1,2 (m) theo phương gần vuông góc với mặt nước, thấy ảnh S' nằm cách đáy bể một khoảng bằng

Câu 23 [48908] - [Loga.vn]

Chiếu một tia sáng đi vào mặt bên của lăng kính có góc chiết quang A góc tới i và góc ló i’. Khi tia sáng này có góc lệch cực tiểu $D_{min}$ thì chiết suất n của chất làm lăng kính đốI với môi trường là:

Câu 24 [47590] - [Loga.vn]

Một bể chứa nước có thành cao 80 cm và đáy phẳng dài 120 (cm) và độ cao mực nước trong bể là 60 cm, chiết suất của nước là 4/3, ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 3$0^0$ so với phương ngang. Độ dài bóng đen tạo thành trên đáy bể là

Câu 25 [49178] - [Loga.vn]

Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 50cm dùng một kính có tiêu cự 10 cm đặt sát mắt để ngắm chừng trong trạng thái không điều tiết. Độ bội giác của của ảnh trong trường hợp này là

Câu 26 [29685] - [Loga.vn]

Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n và góc tới i. Tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Hệ thức nào sau đây đúng?

Câu 27 [48685] - [Loga.vn]

Một bể chứa nư­ớc có thành cao 80 (cm) và đáy phẳng dài 120 (cm) và độ cao mực n­ước trong bể là 60 (cm), chiết suất của nư­ớc là 4/3. Ánh nắng chiếu theo phư­ơng nghiêng góc 3$0^0$ so với phư­ơng ngang. Độ dài bóng đen tạo thành trên mặt nư­ớc là

Câu 28 [48696] - [Loga.vn]

Một điểm sáng S nằm trong chất lỏng (chiết suất n), cách mặt chất lỏng một khoảng 12 (cm), phát ra chùm sáng hẹp đến gặp mặt phân cách tại điểm I với góc tới rất nhỏ, tia ló truyền theo phư­ơng IR. Đặt mắt trên ph­ương IR nhìn thấy ảnh ảo S’ của S dư­ờng như­ cách mặt chất lỏng một khoảng 10 (cm). Chiết suất của chất lỏng đó là

Câu 29 [38874] - [Loga.vn]

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ, cách thấu kính một khoảng d, qua thấu kính cho ảnh thật A'B' cách thấu kính một đoạn là d'. Công thức xác định độ phóng đại của ảnh là

Câu 30 [44935] - [Loga.vn]

Chiếu ba tia sáng truyền từ không khí đến ba môi trường trong suốt 1, 2, 3 dưới cùng góc tới i thì góc khúc xạ lần lượt trong ba môi trường là ${{r}_{1}},{{r}_{2}},{{r}_{3}}$ với ${{r}_{1}}>{{r}_{2}}>{{r}_{3}}$. Hiện tượng phản xạ toàn không thể xảy ra khi ánh sáng truyền từ môi trường

Câu 31 [48771] - [Loga.vn]

Khi sử dụng kính lúp để quan sát một vật nhỏ thì góc trông ảnh của vật qua kính:

Câu 32 [41465] - [Loga.vn]

Câu phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 33 [34638] - [Loga.vn]

Trên vành kính lúp có ghi 10 x . Tiêu cự của kính lúp này là

Câu 34 [24705] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng: Để mắt có thể nhìn rõ vật ở các khoảng cách khác nhau thì:

Câu 35 [48780] - [Loga.vn]

Khi sử dụng kính hiển vi để đỡ mõi mắt người ta thường ngắm chừng ở.

Câu 36 [48903] - [Loga.vn]

Đối với mắt thì:

Câu 37 [5203] - [Loga.vn]

Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Khi đeo kính chữa tật của mắt, người này nhìn rõ được các vật đặt gần nhất cách mắt:

Câu 38 [48768] - [Loga.vn]

Vật kính của một máy ảnh có tiêu cự 10cm.Máy dùng để chụp ảnh của một người cao 1,6m, đứng cách máy 5m thì chiều cao của ảnh trên phim và khoảng cách từ vật đến phim là:

Câu 39 [47853] - [Loga.vn]

Khi dùng một thấu kính hội tụ tiêu cự f làm kính lúp để nhìn một vật, ta phải đặt vật cách kính một khoảng :

Câu 40 [47536] - [Loga.vn]

Khi nói về việc nhận biết loại thấu kính đặt trong không khí, phát biểu nào sau đây sai?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook