Chi tiết đề thi

ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN VẬT LÝ NĂM 2019

ctvloga255
14 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [57746] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R = 50 W nối tiếp với cuộn dây thuần cảm $\frac{0,25}{\pi }H$. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức $u=100{{\cos }^{2}}\left( 100\pi t \right)V$. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

Câu 2 [57745] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng với hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là ${{\text{ }\!\!\lambda\!\!\text{ }}_{\text{1}}}\text{= 0,66 }\!\!\mu\!\!\text{ m}$ và l2, với 0,45μm < l2 <0,54 μm. Trên màn, vân sáng bậc ba của bức xạ có bước sóng ${{\text{ }\!\!\lambda\!\!\text{ }}_{\text{1}}}$ trùng với vân sáng bậc k2 của bức xạ có bước sóng ${{\text{ }\!\!\lambda\!\!\text{ }}_{2}}$. Giá trị của ${{\text{ }\!\!\lambda\!\!\text{ }}_{2}}$ và k2 lần lượt bằng

Câu 3 [57744] - [Loga.vn]

Cho mạch điện như hình vẽ:UAB = 120V; ZC =\[10\sqrt{3}\Omega \]; R = 10W; \[{{u}_{AN}}=60\sqrt{6}\cos \left( 100\pi t \right)V\]; UNB = 60V. Cấu tạo của mạch X gồm:

Câu 4 [57743] - [Loga.vn]

Một lượng hỗn hợp gồm hai đồng vị phóng xạ với số lượng hạt nhân ban đầu như nhau. Đồng vị thứ nhất có chu kì bán rã là 2,4 ngày, đồng vị thứ hai có chu kì bán rã là 40 ngày. Sau thời gian t1 thì có 87,75% số hạt nhân của hỗn hợp bị phân rã, sau thời gian t2 thì có 75% số hạt nhân của hỗn hợp bị phân rã. Tỉ số \[\frac{{{t}_{1}}}{{{t}_{2}}}\] là

Câu 5 [57742] - [Loga.vn]

Theo Bo, trong nguyên tử Hidro electron chuyển động tròn quanh hạt nhân trên các quỹ đạo dừng dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện. Chuyển động có hướng các điện tích qua một tiết diện là một dòng điện vì thế chuyển động của electron quanh hạt nhân là các dòng điện – gọi là dòng điện nguyên tử. Khi electron chuyển động trên quỹ đạo L thì dòng điện nguyên tử có cường độ I1, khi electron chuyển động trên quỹ đạo N thì dòng điện nguyên tử có cường độ là I2. Tỉ số I1/I2 bằng

Câu 6 [57741] - [Loga.vn]

Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, AB = 14cm, gọi C là một điểm trong khoảng AB có biên độ bằng một nửa biên độ của B. Khoảng cách AC là

Câu 7 [57740] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ m = 10kg mang điện tích \[q={{5.10}^{-5}}C\] và lò xo có độ cứng $k=10N/m$, dao động điều hòa với biên độ 5cm trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Tại thời điểm quả cầu đi qua vị trí cân bằng và có vận tốc hướng ra xa điểm gắn lò xo với giá nằm ngang, người ta bật một điện trường đều có cường độ E = 104V/m, cùng hướng với vận tốc của vật. Tỉ số giữa cơ năng lúc có điện trường và cơ năng ban đầu là

Câu 8 [57739] - [Loga.vn]

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp O1 và O2 dao động cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ tọa độ vuông góc Oxy (thuộc mặt nước) với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn O còn nguồn O2 nằm trên trục Oy. Hai điểm P và Q nằm trên Ox có OP = 4,5cm và OQ = 8cm. Dịch chuyển nguồn O2 trên trục Oy đến vị trí sao cho góc \[P{{O}_{2}}Q\] có giá trị lớn nhất thì phần tử nước tại P không dao động còn phần tử nước tại Q dao động với biên độ cực đại. Biết giữa P và Q không còn cực đại nào khác. Trên đoạn OP, điểm gần P nhất mà các phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách P một đoạn là

Câu 9 [57738] - [Loga.vn]

Một mạch dao động LC lý tường trong mạch có dao động điện từ, biết một phần đồ thị dòng điện trong mạch có dạng như hình vẽ. Dựa vào đồ thị suy ra điện tích cực đại của tụ gần bằng

Câu 10 [57737] - [Loga.vn]

${}_{11}^{24}Na$là  đồng vị phóng xạ β+ với chu kì bán rã T và biến đổi thành ${}_{12}^{24}Mg$. Lúc ban đầu (t = 0) có một mẫu ${}_{11}^{24}Na$nguyên chất. Ở thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân ${}_{12}^{24}Mg$tạo thành và số hạt nhân ${}_{11}^{24}Na$còn lại trong mẫu là $\frac{1}{3}$. Ở thời điểm t2 = t1 + 2T , tỉ số nói trên bằng

Câu 11 [57736] - [Loga.vn]

Khi điện áp thứ cấp máy tăng thế của đường dây tải điện là 200kV thì tỉ lệ hao phí do tải điện năng là 10%. Muốn tỉ lệ hao phí chỉ còn 2,5% thì điện áp cuộn thứ cấp phải

Câu 12 [57735] - [Loga.vn]

Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số có phương trình \[{{x}_{1}}=4,8\cos \left( 10\sqrt{2}t+\frac{\pi }{2} \right)\,cm\] và \[{{x}_{2}}={{A}_{2}}\cos \left( 10\sqrt{2}t+\pi \right)\,cm\]. Biết tốc độ của vật tại thời điểm động năng bằng 3 lần thế năng là \[0,3\sqrt{6}\,m/s\]. Biên độ A2

Câu 13 [57734] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hạt nhân\[{}_{17}^{37}Cl+p\to {}_{18}^{37}Ar+n\], khối lượng của các hạt nhân là mAr = 36,956889u, mCl = 36,956563u, mn = 1,008670u, mp = 1,007276u, 1u = 931MeV/c2. Phản ứng trên

Câu 14 [57733] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 2m. Nguồn S phát đồng thời 2 bức xạ có bước sóng ${{\lambda }_{1}}=0,48\mu m$ và ${{\lambda }_{2}}$. Trong khoảng rộng trên màn dài \[L=19,2mm\], chính giữa là vân trung tâm, đếm được 35 vân sáng trong đó có 3 vân sáng là kết quả trùng nhau của hệ hai bức xạ. Tính ${{\lambda }_{2}}$ biết hai trong ba vân sáng trùng nhau đó nằm ở ngoài cùng của bề rộng L?

Câu 15 [57732] - [Loga.vn]

Một mạch dao động lý tưởng, tại thời điểm t điện tích của tụ là ${{q}_{1}}=2\mu C$, tại thời điểm $t+\frac{3T}{4}$ thì dòng điện trong mạch là ${{i}_{2}}=16mA$. Tần số góc của mạch là

Câu 16 [57731] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo vật nặng có khối lượng m = 400g được treo thẳng đứng, dao động điều hòa, một phần đồ thị li độ theo thời gian có dạng như hình vẽ. Dựa vào đồ thị suy ra độ cứng của lò xo bằng

Câu 17 [57730] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây là sai

Câu 18 [57729] - [Loga.vn]

Chiếu một bức xạ có bước sóng l = 0,18µm vào một quả cầu kim loại có giới hạn quang điện ${{\lambda }_{0}}=0,3\mu m$ đặt xa các vật khác. Quả cầu được tích điện đến điện thế cực đại bằng

Câu 19 [57728] - [Loga.vn]

Trong một phản ứng hạt nhân, có sự bảo toàn

Câu 20 [57727] - [Loga.vn]

Công suất phát xạ của Mặt Trời là 3,9.1026W, cho c = 3.108m/s. Trong 2,5h khối lượng Mặt Trời giảm mất

Câu 21 [57726] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Câu 22 [57725] - [Loga.vn]

Vật kính của kính thiên văn là 1 thấu kính hội tụ tiêu cự lớn thị kính là 1 thấu kính hội tụ tiêu cự bé. Một người mắt không có tật dùng kính thiên văn để quan sát mặt trăng ở vô cực , khi đó khoảng cách vật kính - thị kính là 90cm độ bội giác của ảnh là 17. Tiêu cự của thị kính là

Câu 23 [57724] - [Loga.vn]

Đặt điện áp u = U0cos(\[\omega \]t) có \[\omega \] thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Khi \[\omega >\frac{1}{\sqrt{LC}}\] thì dòng điện trong mạch

Câu 24 [57723] - [Loga.vn]

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là $u=10\cos \left( 2\pi t-\pi \frac{x}{4} \right)cm$, (x đo bằng m, t đo bằng s). Tốc độ truyền sóng có độ lớn

Câu 25 [57722] - [Loga.vn]

Một vòng dây tròn đướng kính d = 10cm, đặt nghiêng một góc 600 với cảm ứng từ \[\overrightarrow{B}\] của từ trường đều như hình vẽ. Trong thời gian \[\Delta t=0,029s\]cảm ứng từ giảm đều từ B = 0,4T xuống 0. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có giá trị

Câu 26 [57721] - [Loga.vn]

Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai ?

Câu 27 [57720] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu cuộn dây thuần cảm $L=\frac{1}{\pi }H$ một điện áp xay chiều $u=100\cos \left( 100\pi t \right)V$. Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là 68V thì dòng điện tức thời trong mạch là

Câu 28 [57719] - [Loga.vn]

Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng

Câu 29 [57718] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng m = 200g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox, biết lực kéo về tác dụng lên vật tác dụng lên vật tại thời điểm t là $F=-8\cos \left( 20t-\frac{\pi }{6} \right)N$. Vận tốc của vật tại li độ x = 7cm là

Câu 30 [57717] - [Loga.vn]

Độ to của âm thanh được đặc trưng bằng

Câu 31 [57716] - [Loga.vn]

Trong không khí, khi hai điện tích điểm đặt cách nhau một đoạn d và d - 9(cm) thì lực tương tác giữa chúng là 2.10-6N và 8.10-6N. Giá trị của d là

Câu 32 [57715] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ?

Câu 33 [57714] - [Loga.vn]

Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, $C=\frac{{{10}^{-4}}}{0,5\pi }F$, hệ số công suất của đoạn mạch \[\cos \varphi =0,5\], biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch $u=100\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)V$, điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là 100V. Điện trở R có giá trị

Câu 34 [57713] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây là sai?

Câu 35 [57712] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=20\cos \left( 10t-\frac{\pi }{2} \right)cm$. Tỉ số giữa động năng và thế năng tại li độ x = 12cm là

Câu 36 [57711] - [Loga.vn]

Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là

Câu 37 [57710] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài l = 1,75m, vật nặng có khối lượng m = 200g dao động điều hòa tại nơi có $g=10m/{{s}^{2}}$, với biên độ góc ${{\alpha }_{0}}=0,12rad$. Động năng của con lắc tại li độ góc $\alpha =0,05rad$ gần bằng

Câu 38 [57709] - [Loga.vn]

Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa vào

Câu 39 [57708] - [Loga.vn]

Một nguồn âm phát sóng cầu, đằng hướng, tại một điểm A có mức cường độ âm là 10dB. Mức cường độ âm tại B là 24dB. Tỉ số $\frac{{{I}_{B}}}{{{I}_{A}}}$bằng

Câu 40 [57707] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook