Chi tiết đề thi

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 4 - 2019 MÔN THI VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU

ctvloga255
13 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [57455] - [Loga.vn]

Hai điểm sáng dao động điều hòa trên trục Ox, xung quanh vị trí cân bằng chung O với biên độ A1 > A2. Một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ theo thời gian của hai điểm sáng như hình vẽ bên. Kể từ t = 0, tại thời điểm mà hai điểm sáng gặp nhau lần thứ 2019 thì tỷ số giữa giá trị vận tốc của điểm sáng 1 và vận tốc của điểm sáng 2 là

 

Câu 2 [57454] - [Loga.vn]

Một sóng hình sin lan truyền trên phương Ox. Tại thời điểm t1 hai phần tử M và N gần nhau nhất có li độ tương ứng là 4 mm và – 4 mm, với khoảng cách ngắn nhất giữa M và N là 5 cm. Đến thời điểm t2, li độ của M và N đề có giá trị bằng 4\[\sqrt{3}\]mm. Tỷ số giữa tốc độ cực đại của một phần tử và tốc độ sóng gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 3 [57452] - [Loga.vn]

Đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã 5730 năm. Năm 2018 các nhà khảo cố học đã phát hiện một di chỉ khảo cố học tại Vườn Chuối (Hà Nội) có nguồn gốc thực vật. Tiến hành đo tỷ lệ nguyên tử C12 : C14 trong mẫu là k, tỷ lệ ấy trong không khí là k0 với k = 1,527k0. Tính đến thời điểm hiện nay, tuổi của di chỉ khảo cổ học đã được khai quật là

Câu 4 [57447] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có g = 10 m/s2. Lấy π2 = 10. Bỏ qua mọi lực cản. Từ vị trí cân bằng nâng vật nhỏ tới vị trí lò xo không biến dạng theo phương thẳng đứng, rồi buông ra đồng thời truyền cho nó vận tốc 10\[\sqrt{5}\pi \]cm /s hướng về vị trí cân bằng, con lắc dao động điều hòa với tần số 2,5 Hz. Tỷ số giữa lực kéo cực đại tác dụng lên giá treo và lực đẩy cực đại tác dụng lên giá treo là

Câu 5 [57445] - [Loga.vn]

Điện năng được truyền từ nhà máy phát điện đến một xưởng sản xuất bằng đường dây tải điện một pha. Biết xưởng sản xuất sử dụng động cơ điện một pha. Khi 10 động cơ hoạt động bình thường thì hiệu suất truyền tải là 90%. Bỏ qua các hao phí khác ở xưởng. Hệ số công suất của xưởng sản xuất bằng 1. Khi số động cơ hoạt động bình thường tăng lên gấp đôi thì hiệu suất truyền tải là

Câu 6 [57440] - [Loga.vn]

Câu 35: Đặt vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

không đối, tần số thay đổi được. Khi \[\omega ={{\omega }_{1}}\] thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại. Đặt \[\Delta {{\omega }^{2}}=\omega _{1}^{2}-\omega _{2}^{2}\]. Đồ thị biểu diễn sựu phụ thuộc của \[\Delta {{\omega }^{2}}\] theo \[\frac{1}{{{L}^{2}}}\] (L là độ tự cảm của cuộn dây) như hình vẽ trên. Giá trị của điện trở là

 

 

   
   

Câu 7 [57436] - [Loga.vn]

Tiến hành thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng. Nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có dải bước sóng từ 0,38 µmđến 0,76 µm. Trên màn quan sát, tại vị trí vân sáng của bức xạ đơn sắc có bước 0,48 µm có 4 bức xạ đơn sắc khác cho vân tối, trong đó bức xạ có bước sóng dài nhất là \[{{\lambda }_{\text{max}}}\]và ngắn nhất là\[{{\lambda }_{\text{min}}}\]. Tỉ số \[\frac{{{\lambda }_{\text{max}}}}{{{\lambda }_{\text{min}}}}\] bằng

Câu 8 [57434] - [Loga.vn]

Ở mặt nước, tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm, có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có bước sóng 3 cm. Trong vùng giao thoa, M là một điểm ở mặt nước với AM - BM = - 4 cm. Trên đoạn AM, số điểm cực tiểu giao thoa là

Câu 9 [57431] - [Loga.vn]

Đặt điện áp u = 180\[\sqrt{2}\]cos100πt (V) vào hai đầuđoạn mạch như hình vẽ bên. Biết tụ điện có điện dung C biến đổi. Khi C = C1 hoặc C = C2 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi C = C1 thì dòng điện sớm pha hơn u một góc 200 và điện áp hiệu dụng UAM = U1. Khi C = C2 thì điện áp hiệu UAM = U2 với U1 – U2 = 152 V. Khi C = C0 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại, khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng

Câu 10 [57429] - [Loga.vn]

Một sóng điện từ truyền trong không khí từ O tới M trên phương truyền Ox. Tại thời điểm t, cường độ điện trường tại O triệt tiêu, tại M đạt cực đại. Giữa O và M còn có ba điểm khác mà tại thời điểm t, cường độ điện trường tại đó cũng bị triệt tiêu. Biết OM = 35 m. Lấy sóng điện từ này là c = 3.108 m /s. Tần số của sóng điện từ này là

Câu 11 [57424] - [Loga.vn]

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Vật sáng phẳng, nhỏ AB đặt vuông góc trục chính của một thấu kính cách thấu kính 60 cm cho ảnh cao bằng \[\frac{1}{3}\] lần vật. Giá trị của f gần nhất giá trị nào sau đây?

Câu 12 [57422] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương trình động của vật là x = A cos(2πft + φ) (A > 0; f > 0). Tần số dao động của vật là

Câu 13 [57419] - [Loga.vn]

Một nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm với công suất 2 W. Lấy h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s. Số phôtôn mà nguồn sáng phát ra trong một phút là

Câu 14 [57416] - [Loga.vn]

Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều là dựa vào hiện tượng

Câu 15 [57415] - [Loga.vn]

Mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là \[i=0,2\cos ({{2.10}^{6}}t)\](A) (t tính bằng s). Điện tích cực đại của một bản tụ điện là

Câu 16 [57413] - [Loga.vn]

Cho các tia phóng xạ \[\alpha ;{{\beta }^{-}};{{\beta }^{+}};\gamma \]. Tia nào không bị lệch trong điện trường?

Câu 17 [57411] - [Loga.vn]

Cho mạch điện như hình bên. Biết E1 = 3 V; r1 = 0,5 Ω; E2 = 1,5 V;

 r2 = 0,5 Ω; đèn ghi 2 V- 2 W. Bỏ qua điện trở các dây nối. Đèn sáng bình thường. Giá trị điện trở R bằng

Câu 18 [57408] - [Loga.vn]

Sóng điện từ có tần số 15 MHz là sóng vô tuyến thuộc loại

Câu 19 [57406] - [Loga.vn]

Hạt nhân \[{}_{2}^{4}He\]có khối lượng 4,0015 u, khối lượng prôtôn là 1,0073 u, khối lượng nơtron là 1,0087 u. Độ hụt khối của hạt nhân này là

Câu 20 [57405] - [Loga.vn]

Suất điện động xoay chiều \[e=120\cos (100\pi t)\] (V) có giá trị cực đại là

Câu 21 [57404] - [Loga.vn]

Một sóng hình sin lan truyền theo phương Ox, li độ của một phần tử M trên phương truyền sóng là

\[u=a\cos (\omega t-\frac{2\pi x}{\lambda })\]. Bước sóng là

Câu 22 [57403] - [Loga.vn]

Năng lượng kích hoạt của Ge là 0,66 eV. Lấy h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s. Giới hạn quang dẫn

Câu 23 [57402] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm đặt trong điện môi đồng chất có hằng số điện môi bằng 2,25 thì lực tương tác điện giữa chúng là F. Đặt hai điện tích điểm này trong chân không thì lực tương tác điện giữa chúng cũng bằng F. So với khi đặt trong điện môi, khoảng cách giữa hai điện tích

Câu 24 [57401] - [Loga.vn]

Tia hồng ngoại không có tính chất nào dưới đây?

Câu 25 [57400] - [Loga.vn]

Đặt điện áp u = 240 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 40 Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện C mắc nối tiếp. Trong mạch đang có cộng hưởng điện. Cường độ hiệu dụng của dòng điện mạch là

Câu 26 [57399] - [Loga.vn]

Quang phổ vạch phát xạ do

Câu 27 [57398] - [Loga.vn]

Dòng điện chạy qua đoạn mạch gồm điện trở 30 Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp có

biểu thức i = 4 cos100πt (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu 28 [57397] - [Loga.vn]

Lần lượt chiếu các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, vàng và cam vào một chất huỳnh quang thì có một trường hợp chất huỳnh quang này phát quang. Biết ánh sáng phát quang có màu lục. Ánh sáng kích thích gây ra hiện tượng phát quang này là ánh sáng

Câu 29 [57396] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động với phương trình của con lắc là s = 6 cos 2πt (cm) (t tính bằng s). Chu kì dao động của con lắc là

Câu 30 [57395] - [Loga.vn]

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng

-1,51 eV về trạng thái dừng có năng lượng – 3,4 eV thì nó phát ra một phôtôn có năng lượng là

Câu 31 [57394] - [Loga.vn]

Phản ứng hạt nhân \[{}_{1}^{2}H+{}_{1}^{2}H\to {}_{2}^{3}He+{}_{0}^{1}n\]

Câu 32 [57392] - [Loga.vn]

Một vòng dây có diện tích 0,15 m2 , được đặt trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng của vòng dây một góc 36,80 . Cảm ứng từ của từ trường có độ lớn 3.10-2 T. Từ thông qua vòng dây bằng

Câu 33 [57390] - [Loga.vn]

Trên một sợi dây đang có sóng dừng với tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng 6 m/s. Khoảng cách giữa một nút và một bụng sóng liên tiếp là

Câu 34 [57389] - [Loga.vn]

Một bức xạ có tần số 4.1015 Hz. Lấy c = 3.108 m/s. Đây là bức xạ

Câu 35 [57388] - [Loga.vn]

Dao động của một vật là sự tổng hợp của hai dao động cùng phương \[{{x}_{1}}=7\cos (10t-\frac{\pi }{6})\](cm) và \[{{x}_{2}}=\text{ }8\text{ }cos\left( 10t\text{ }+\text{ }0,5\pi \right)\] (cm) (t tính bằng s). Tại thời điểm vật cách vị trí cân bằng 5 cm, tốc độ của vật bằng

Câu 36 [57387] - [Loga.vn]

Tiến hành thí nghiệm của Héc về hiện tượng quang điện, một tấm kẽm tích điện âm được gắn vào cần của một tĩnh điện kế. Sau đó, chiếu chùm sáng hồ quang vào tấm kẽm trong một thời gian đủ dài thì góc lệch của kim tĩnh điện kế

Câu 37 [57386] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có độ cứng k, vật nhỏ có khối lượng m. Con lắc lò xo dao động điều hòa. Gia tốc của vật nhỏ tại vị trí vật có li độ x là

Câu 38 [57385] - [Loga.vn]

Số hạt nơtron trong hạt nhân \[{}_{13}^{27}A\ell \] nhiều hơn số hạt nơtron trong hạt nhân \[{}_{6}^{12}C\] là

Câu 39 [57384] - [Loga.vn]

Tiến hành thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc. Ban đầu khoảng cách

giữa màn quan sát và mặt phẳng chứa hai khe là D. Trên màn quan sát, tại M là một vân sáng bậc 4. Nếu

dịch chuyển màn ra xa hoặc lại gần mặt phẳng chứa hai khe một đoạn  ΔD thì tại M bây giờ là vân sáng

bậc k hoặc bậc k +3. Giá trị của ΔD bằng 

Câu 40 [57383] - [Loga.vn]

Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook