Chi tiết đề thi

ĐỀ KSCL GIỮA HK II Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÝ SỞ GD & ĐT HÀ NỘI

ctvloga255
13 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [57092] - [Loga.vn]

Mắc nối tiếp: điện trở \[R\], cuộn dây thuần cảm \[L\] và tụ điện \[C\] thỏa mãn \[4L={{R}^{2}}C\] vào điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được. Khi tần số bằng \[{{f}_{0}}\] thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,8. Khi tần số bằng \[\frac{{{f}_{0}}}{2}\] thì hệ số công suất của đoạn mạch gần nhất với giá trị

Câu 2 [57091] - [Loga.vn]

Trên mặt phẳng nhắn nằm ngang có hai lò xo cùng độ cứng k và chiều dài tự nhiên 25 cm. Gắn một đầu lò xo vào giá đỡ \[I\] cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ \[A\], \[B\] có khối lượng lần lượt là m và 4m (Hình vẽ). Ban đầu \[A\], \[B\] được giữ đứng yên sao cho lò xo gắn \[A\] dãn 5 cm, lò xo gắn \[B\] nén 5 cm. Đồng thời buông tay để các vật dao động, khi đó khoảng cách nhỏ nhất giữa \[A\] và \[B\] gần với giá trị

Câu 3 [57090] - [Loga.vn]

Sóng cơ lan truyền trên sợi dây, qua hai điểm \[M\] và \[N\] cách nhau 100 cm. Dao động tại \[M\] sớm pha hơn dao động tại \[N\] là $\frac{\pi }{3}+k\pi \left( k=0,1,2... \right)$. Giữa \[M\] và \[N\]chỉ có 4 điểm mà dao động tại đó lệch pha $\frac{\pi }{2}$ so với dao động tại \[M\]. Biết tần số sóng bằng 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây gần nhất với giá trị

Câu 4 [57089] - [Loga.vn]

Chiếu chùm sáng đơn sắc, mảnh bước sóng 600 nm vào khối chất trong suốt chiết suất \[n=1,5\] gồm hai mặt phân cách song song bán mạ, dày \[d=2\]mm mm (tia sáng đến mặt phần cách, một phần phản xạ và một phần khúc xạ). Khi góc tới là \[{{9}^{0}}\], người ta hứng chùm tia ló 3, 4 (hình vẽ cho đi vào hai khe của một thí nghiệm Y – âng với khoảng cách giữa hai khe bằng độ rộng của chùm tia ló. Biết khoảng cách từ màn chắn chứa hai khe đến màn quan sát bằng 2 m. Khoảng vân ở trên màn quan sát bằng

Câu 5 [57088] - [Loga.vn]

Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là $\Delta t=0,15$s thì thế năng đàn hồi của lò xo dao động theo phương ngang lại bằng nửa thế năng đàn hồi cực đại của nó. Chu kì dao động của con lắc này là

Câu 6 [57087] - [Loga.vn]

Mắc nối tiếp: điện trở thuần, cuộn dây không thuần cảm và tụ điện vào điện áp $u=65\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)$ V thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, cuộn dây và tụ điện lần lượt là 13 V, 13 V và 65 V. Hệ số công suất của cuộn dây là:

Câu 7 [57086] - [Loga.vn]

Một máy biến áp lí tưởng cung cấp công suất 4 kW có điện áp hiệu dụng ở đầu cuộn thứ cấp là 220 V. Nối hai đầu cuộn thức cấp với đường dây tải điện có điện trở bằng 2 Ω. Điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây tải điện là

Câu 8 [57085] - [Loga.vn]

Cho bán kính Bo \[{{r}_{0}}=5,{{3.10}^{-11}}\]m, hằng số Cu – lông \[k={{9.10}^{9}}\]Nm2/C2, điện tích nguyên tố \[e=1,{{6.10}^{-19}}\]C và khối lượng electron \[m=9,{{1.10}^{-31}}\]kg. Trong nguyên tử hiđro, nếu coi electron chuyển động trong đều quanh hạt nhân thì ở quỹ đạo L, tốc độ góc của electron là

Câu 9 [57084] - [Loga.vn]

Vật nhỏ trong con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 0,4 s. Trong mỗi chu kì dao động, thời gian lò xo bị dãn lớn gấp hai lần thời gian lò xo bị nén. Lấy \[g={{\pi }^{2}}\]m/s2. Biên độ dao động của con lắc bằng

Câu 10 [57083] - [Loga.vn]

Cho mạch điện như hình vẽ: điện trở \[R\], cuộn dây thuần cảm \[L\] và tụ điện có điện dung thay đổi được, vôn kế \[{{V}_{1}}\] và \[{{V}_{2}}\] lí tưởng. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số và điện áp hiệu dụng không đổi. Nếu điện dung của tụ giảm xuống từ giá trị \[C=\frac{1}{L{{\omega }^{2}}}\] thì

Câu 11 [57082] - [Loga.vn]

Hai nguồn sóng \[A\], \[B\] cách nhau 19 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt thoáng của chất lỏng với phương trình là \[{{u}_{A}}={{u}_{B}}=a\cos \left( 20\pi t \right)\](với \[t\] tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng là 40 cm/s. \[M\] là điểm ở mặt thoáng gần \[A\] nhất sao cho phần tử chất lỏng tại \[M\] dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Khoảng cách \[MA\] bằng

Câu 12 [57081] - [Loga.vn]

Một sợi dây đàn hồi có chiều dài 2 m một đầu gắn với điểm cố định, đầu kia dao động với tần số 100 Hz theo phương vuông góc với dây. Khi đó, trên dây có sóng dừng với 5 bụng (hai đầu dây coi là hai nút). Tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu 13 [57080] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u=U\sqrt{2}\cos \omega t\] vào hai đầu tụ điện có điện dung \[C\]. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời là

Câu 14 [57079] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động với phương trình \[x=2\cos \left( 10\pi t+\varphi \right)\]cm. Tại thời điểm ban đầu (\[{{t}_{0}}=0\]) li độ của vật là x0 = 1 cm và chuyển động ngược chiều dương. Giá trị của φ

Câu 15 [57078] - [Loga.vn]

Rôto của máy phát điện xoay chiều một pha quay với tốc độ 750 vòng/phút, cho dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz. Số cặp cực của rôto là

Câu 16 [57077] - [Loga.vn]

Mắc điện trở thuần \[R\] nối tiếp với cuộn cảm thuần \[L\] vào điện áp xoay chiều u = U0cosωt. Biết \[\omega =\frac{R}{L}\], cường độ dòng điện tức thời trong mạch

Câu 17 [57076] - [Loga.vn]

Một tia sáng đi từ không khí vào một môi trường trong suất có chiết suất bằng \[\sqrt{2}\]. Biết góc khúc xạ bằng 300, góc tới có giá trị bằng

Câu 18 [57075] - [Loga.vn]

Năng lượng của phôtôn một ánh sáng đơn sắc là 2,0 eV. Cho \[h=6,{{625.10}^{-34}}\]J.s, \[c={{3.10}^{8}}\]m/s, \[1eV=1,{{6.10}^{-19}}\]J. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc có giá trị xấp xỉ bằng

Câu 19 [57074] - [Loga.vn]

Từ thông qua một khung dây dẫn tăng đều từ 0,01 Wb đến 0,04 Wb trong thời gian 0,6s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có độ lớn bằng

Câu 20 [57073] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài \[l=0,6\]m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường \[g=9,8\]m/s2, với biên độ góc \[{{\alpha }_{0}}={{9}^{0}}\]. Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ gần nhất với giá trị

Câu 21 [57072] - [Loga.vn]

Đài phát thanh VOV Hà Nội được phát trên tần số 91 MHz. Sóng điện từ này thuộc loại

Câu 22 [57071] - [Loga.vn]

Biết công thoát electron của các kim loại bạc, canxi, kali và đồng lần lượt là 4,78 eV; 2,89 eV; 2,26 eV và 4,14 eV. Lấy \[h=6,{{625.10}^{-34}}\]J.s, \[c={{3.10}^{8}}\]m/s, \[1eV=1,{{6.10}^{-19}}\]J. Chiếu bức xạ có bước sóng 0,33 μm vào bề mặt các kim loại trên, hiện tượng quang điện xảy ra ở

Câu 23 [57070] - [Loga.vn]

Cho ngưỡng nghe của âm là 0,1 nW/m2. Tại một điểm có mức cường độ âm là 90 dB thì cường độ âm bằng

Câu 24 [57069] - [Loga.vn]

Mắc điện trở \[R=14\] Ω vào nguồn điện một chiều có suất điện động \[\xi =6\]V, điện trở trong \[r=1\]Ω tạo thành mạch kín. Cường độ dòng điện trong mạch là

Câu 25 [57068] - [Loga.vn]

Các bức xạ có tần số giảm dần theo thứ tự:

Câu 26 [57067] - [Loga.vn]

Một sóng cơ học có tần số \[f\] lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ là \[v\], khi đó bước sóng được tính bằng

Câu 27 [57066] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u={{U}_{0}}\cos \omega t\]vào hai đầu một mạch điện nối tiếp gồm điện trở thuần \[R\], tụ điện có điện dung \[C\] và cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm \[L\]. Tổng trở của đoạn mạch là

Câu 28 [57065] - [Loga.vn]

Quang điện (ngoài) là hiện tượng electron bật ra khỏi

Câu 29 [57064] - [Loga.vn]

Hiện tượng cầu vồng chủ yếu được giải thích dựa vào

Câu 30 [57063] - [Loga.vn]

Trong hiện tượng giao thoa của hai nguồn sóng cùng tần số và cùng pha. Biết \[\lambda \] là bước sóng, \[k\] là số nguyên. Những điểm tại đó biên độ dao động cực tiểu là những điểm mà hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn truyền tới bằng

Câu 31 [57062] - [Loga.vn]

Ở nước ta, mạng điện dân dụng xoay chiều một pha có tần số là

Câu 32 [57061] - [Loga.vn]

Trong mạch dao động \[LC\] lí tưởng, hệ số tự cảm \[L\] và điện dung \[C\]. Tốc độ truyền ánh sáng trong chân không là \[c\]. Bước sóng mà mạch này có thể phát ra được tính theo công thức

Câu 33 [57060] - [Loga.vn]

Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lục vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là ánh sáng

Câu 34 [57059] - [Loga.vn]

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 35 [57058] - [Loga.vn]

Quang phổ liên tục không được phát ra bởi

Câu 36 [57057] - [Loga.vn]

Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là

Câu 37 [57056] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở \[R\], cuộn thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Gọi cảm kháng và dung kháng trong mạch lần lượt là \[{{Z}_{L}}\] và \[{{Z}_{C}}\]. Hệ số công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu 38 [57055] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng \[m\] và lò xo nhẹ có độ cứng \[k\]. Tần số dao động riêng của con lắc là

Câu 39 [57054] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động với phương trình \[x=4\cos 4\pi t\]cm. Biên độ dao động của chất điểm là

Câu 40 [57053] - [Loga.vn]

Sóng vô tuyến có khả năng xuyên qua tầng điện li là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook