Chi tiết đề thi

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM NĂM HỌC 2018-2019

ctvloga255
3 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [56501] - [Loga.vn]

Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ khối lượng 100 g. Kích thích để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy\[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}},\text{ }{{\pi }^{2}}=\text{ }10\] . Trong một chu kỳ, khoảng thời gian để lực đàn hồi và trọng lực tác dụng lên vật cùng chiều với nhau là 0,05 s. Khi vật ở vị trí thấp nhất, gia tốc của vật có độ lớn xấp xỉ với giá trị nào dưới đây?

Câu 2 [56500] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch AB gồm AM nối tiếp với MB. Trên đoạn AM có điện trở R và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp, đoạn MB có tụ điện có thể thay đổi điện dung. Điều chỉnh điện dung đến giá trị \[{{C}_{o}}\] để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ đạt cực đại, khi đó điện áp tức thời giữa hai điểm AM có giá trị cực đại 84,5 V. Giữ nguyên giá trị \[{{C}_{o}}\] của tụ điện. Tại thời điểm\[{{t}_{1}}\] , điện áp giữa hai đầu: tụ điện; cuộn cảm và điện trở có độ lớn lần lượt là: 202,8 V; 30 V và\[{{u}_{R}}\] . Giá trị của \[{{u}_{R}}\] là

Câu 3 [56499] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Đồng thời chiếu vào hai khe các bức xạ đơn sắc có bước sóng \[{{\lambda }_{1}}=\text{ }0,5\text{ }\mu m\] và\[{{\lambda }_{2}}\] . Trong đoạn L = 1,2 cm trên màn quan sát đối xứng nhau qua vân sáng trung tâm, đếm được tất cả 41 vạch sáng (vị trí hai vân sáng trùng nhau chỉ tính 1 vạch), trong đó có 5 vạch có vân sáng của hai bức xạ trùng nhau; biết 2 trong 5 vạch này nằm ở hai biên của L. Giá trị của\[{{\lambda }_{2}}\]là

Câu 4 [56498] - [Loga.vn]

Hai vật nhỏ B, C dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song, kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của hai vật B, C đều nằm trên một đường thẳng qua gốc tọa độ O và vuông góc với trục Ox. Phương trình dao động của B, C lần lượt là \[{{x}_{1}}=10\cos \left( 2\pi t \right)\]và \[{{x}_{1}}=10\sqrt{3}\cos \left( 2\pi t+\frac{\pi }{2} \right)\](x tính bằng cm, t tính bằng giây). Xem hai vật gặp nhau khi chúng đồng thời đi qua đường thẳng vuông góc với trục Ox. Tính từ lúc t = 0, thời gian để hai vật gặp nhau lần thứ 2019 có giá trị xấp xỉ bằng

Câu 5 [56497] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch AB gồm AM nối tiếp với MB. Trên đoạn AM có điện trở R, đoạn MB gồm cuộn cảm có điện trở r mắc nối tiếp tụ điện có điện dung C biến thiên. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng U không đổi và có tần số 50 Hz. Thay đổi C, thấy điện áp hiệu dụng \[{{U}_{MB}}\] phụ thuộc vào C như đồ thị. Giá trị của R + r là

Câu 6 [56496] - [Loga.vn]

Điện năng được truyền từ một nhà máy phát điện đến một khu công nghiệp (KCN) bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất của nhà máy không đổi, hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Khi điện áp hiệu dụng tại nhà máy là U, ở KCN, người ta lắp một máy hạ áp với tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp là 54 thì chỉ đáp ứng được 12/13 nhu cầu tiêu thụ điện năng của KCN. Để cung cấp đủ điện năng cho KCN, người ta nâng điện áp tại nhà máy lên đến 2U. Khi đó, tại KCN phải dùng máy biến áp có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp là

Câu 7 [56495] - [Loga.vn]

: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 567 mH. Trong mạch đang có dao động điện từ với điện tích cực đại trên mỗi bản là Qo. Biết thời gian ngắn nhất để điện tích trên mỗi bản giảm từ \[{{Q}_{o}}\] xuống \[\frac{{{Q}_{o}}\sqrt{2}}{2}\]là\[{{t}_{1}}\] ; thời gian ngắn nhất để điện tích trên mỗi bản giảm từ \[{{Q}_{o}}\] xuống \[\frac{{{Q}_{o}}\sqrt{3}}{2}\] là\[{{t}_{2}}\] . Có\[{{t}_{1}}-{{t}_{2}}={{10}^{-6}}s\] ; lấy\[{{\pi }^{2}}=\text{ }10\] . Giá trị của C xấp xỉ bằng

Câu 8 [56494] - [Loga.vn]

Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Hình vẽ bên là hình dạng của một đoạn dây tại một thời điểm xác định. Biên độ của sóng là 20 mm. Trong quá trình lan truyền sóng, khoảng cách lớn nhất giữa hai phần tử M và N có giá trị xấp xỉ bằng:

Câu 9 [56493] - [Loga.vn]

Một đài phát thanh phát sóng điện từ có bước sóng 41 m. Tốc độ truyền sóng\[{{3.10}^{8}}m/s\] . Sóng này là

Câu 10 [56492] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm về sóng dừng trên một sợi dây, đo được khoảng cách giữa hai nút sóng liền kề là 15 cm. Quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ là

Câu 11 [56491] - [Loga.vn]

Đặt vật sáng AB = 4 cm trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm, AB vuông góc với trục chính, điểm A thuộc trục chính và cách quang tâm của thấu kính một đoạn d. Biết ảnh của vật AB tạo bởi thấu kính cao 8 cm. Giá trị của d là

Câu 12 [56490] - [Loga.vn]

Một nguồn điện không đổi có suất điện động 3 V và điện trở trong 1 \[\Omega \]. Dùng dây dẫn có điện trở không đáng kể nối hai cực của nguồn nối với một điện trở 5 \[\Omega \] để tạo thành mạch điện kín. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn khi đó có giá trị

Câu 13 [56489] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u=40\cos \left( 100\pi t \right)\](V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 10\[\Omega \] , cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì trong mạch có dòng điện \[i={{I}_{o}}\cos \left( 100\pi t \right)\](A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu 14 [56488] - [Loga.vn]

Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5\[\mu m\] . Khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 4 và vân sáng bậc 7 ở cùng bên so với vân sáng trung tâm cách nhau

Câu 15 [56487] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có độ cứng 40 N/m dao động điều hòa với biên độ 8 cm. Độ lớn của lực kéo về cực đại là

Câu 16 [56486] - [Loga.vn]

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số nhưng lệch pha nhau \[\pi /3.\] Biết biên độ của các dao động thành phần lần lượt là 4 cm và 8 cm. Biên độ của dao động tổng hợp xấp xỉ bằng

Câu 17 [56485] - [Loga.vn]

Đặt một điện tích điểm q = 2.10${{2.10}^{-6}}$ trong chân không. Lấy$k={{9.10}^{9}}\frac{N.{{m}^{2}}}{{{C}^{2}}}.$ Véctơ cường độ điện trường tại điểm M cách q 10 cm có

Câu 18 [56484] - [Loga.vn]

Đặt một vòng dây dẫn tròn có diện tích \[20\text{ }c{{m}^{2}}\] trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,2 T. Biết mặt phẳng vòng dây hợp với véctơ cảm ứng từ một góc\[{{30}^{o}}\] . Từ thông qua vòng dây có độ lớn

Câu 19 [56483] - [Loga.vn]

Dòng điện có cường độ i = \[2\sqrt{2}\]\[cos(100\pi t)\left( A \right)\] chạy qua một đoạn mạch gồm điện trở 30\[\Omega \] , cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong 10 phút là

Câu 20 [56482] - [Loga.vn]

Giới hạn quang điện của đồng là 0,3\[\mu m\] . Lấy \[h\text{ }=\text{ }6,{{625.10}^{-34}}J.s;\text{ }c\text{ }=\text{ }{{3.10}^{8}}m/s.\] Công thoát của đồng là

Câu 21 [56481] - [Loga.vn]

Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A, B cùng pha có bước sóng \[\lambda \]. Xét một điểm M thuộc đoạn AB; biết M gần với trung điểm của AB và tại M biên độ của sóng bị triệt tiêu. Hệ thức đúng là

Câu 22 [56480] - [Loga.vn]

Đặt một điện áp \[u=U\sqrt{2}\cos \left( \omega t+{{\varphi }_{u}} \right)\]vào hai đầu mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp thì trong mạch có dòng điện \[i=I\sqrt{2}\cos \left( \omega t+{{\varphi }_{i}} \right)\]. Nếu công suất tiêu thụ trong mạch là P thì hệ thức nào dưới đây không đúng?

Câu 23 [56479] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có khối lượng m, độ cứng k đang dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực

\[f={{F}_{o}}\cos \left( {{\omega }_{o}}t+\varphi \right)\]. Giá trị luôn đúng của tần số góc riêng là

Câu 24 [56478] - [Loga.vn]

Khi nói về máy quang phổ lăng kính, phát biểu nào dưới đây không đúng?

Câu 25 [56477] - [Loga.vn]

Cường độ dòng điện cực đại trong một mạch dao động LC lí tưởng có giá trị\[{{I}_{0}}\] . Điện tích cực đại trên một bản tụ có giá trị\[{{Q}_{0}}\] . Hệ thức nào dưới đây không đúng?

Câu 26 [56476] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với biên độ góc\[{{\alpha }_{0}}\] . Độ dài cung tròn từ vị trí cân bằng đến vị trí biên là

Câu 27 [56475] - [Loga.vn]

Chiếu một bức xạ có bước sóng \[\lambda \]vào một tấm kim loại có công thoát \[{{A}_{o}}\] thì không làm bứt các electron ra khỏi bề mặt kim loại. Biết tốc độ ánh sáng là c, hằng số Plăng là h. Hệ thức nào dưới đây đúng?

Câu 28 [56474] - [Loga.vn]

Các ánh sáng đơn sắc đỏ, lục, vàng có năng lượng mỗi phô tôn là \[{{\varepsilon }_{1}};{{\varepsilon }_{2}};{{\varepsilon }_{3}}\]. Sắp xếp đùng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là

Câu 29 [56473] - [Loga.vn]

Biết độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch và cường độ dòng điện trong mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp là\[\varphi \] . Khi trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì giá trị của \[\varphi \] bằng

Câu 30 [56472] - [Loga.vn]

Một kim loại có giới hạn quang điện 0,3\[\mu m\] . Chiếu vào kim loại đó một bức xạ điện từ có bước sóng nào dưới đây thì làm cho các electron bị bật ra khỏi bề mặt kim loại?

Câu 31 [56471] - [Loga.vn]

Khi nguyên tử Hidro đang ở trạng thái cơ bản thì bán kính quỹ đạo của electron có giá trị r. Khi nguyên tử hấp thụ năng lượng, electron chuyển lên quỹ đạo M thì bán kính quỹ đạo của electron có giá trị

Câu 32 [56470] - [Loga.vn]

Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là \[{{N}_{1}}\] và\[{{N}_{2}}\] . Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp \[u=U\sqrt{2}\cos \left( \omega t+\varphi \right)\]thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở có giá trị

Câu 33 [56469] - [Loga.vn]

Một sóng cơ hình sin có bước sóng \[\lambda \] truyền dọc theo trục Ox. Độ lệch pha giữa hai điểm M, N trên cùng phương truyền sóng cách nhau một khoảng d là

Câu 34 [56468] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa có tần số góc \[\omega \] thì gia tốc của vật tại li độ x có giá trị

Câu 35 [56467] - [Loga.vn]

Ánh sáng kích thích có màu lam thì ánh sáng phát quang không thể có màu nào dưới đây?

Câu 36 [56466] - [Loga.vn]

Dòng điện trong một mạch dao động LC lí tưởng có biểu thức \[i=4\cos \left( 2000t+\frac{\pi }{2} \right)(mA)\]. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

Câu 37 [56465] - [Loga.vn]

Đại lượng nào dưới đây không phải là đặc trưng sinh lí của âm?

Câu 38 [56464] - [Loga.vn]

Tia tử ngoại không có công dụng nào dưới đây?

Câu 39 [56463] - [Loga.vn]

Dao động điều hòa \[x=4\cos \left( 4\pi t+\frac{\pi }{3} \right)cm\]có pha tại thời điểm t là

Câu 40 [56462] - [Loga.vn]

Nguồn phát ra quang phổ liên tục là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook